apr201509

Zambia-dreng med geder-webChildren’s Mission giver håb til nogle af de fattigste landsbybeboere i Zambia. Det sker ved at skaffe vand og geder i samarbejde med lokale kirker under Apostolic Church of Pentecost.

Arne og Ellen Panduro besøgte Zambia i marts 2015 for at for at vurdere effekten af de to projektområder. Arne Paduro har skrevet denne reportage:

Vi har nu kørt i mere end en time ude i hvad jeg synes er et ufremkommeligt vildnis af højt græs og mere eller mindre forkrøblede træer. Heldigvis har vi en lokal guide med os, som siger, at han godt kan se sporet, vi skal køre ad. Jeg har svært ved at se noget spor, men stoler på at guiden kender vejen til en lille gruppe hytter langt ude i bushen.
Pludselig dukker der nogle små runde lerklinede hytter med stråtag op. Lidt længere fremme kan vi se flere hytter. Der er tilsyneladende ingen mennesker, men så kommer der nærmest en folkevandring af børn og voksne ud af hytter, marker og vildnisset for at møde os. Alle smiler og hilser alt imens jeg desperat forsøger at børste nogle af de store røde stikkende afrikanske myrer væk fra mine ben og bukser til stor morskab for landsby beboerne.

Rent vand er alt afgørende
Children’s mission har rejst penge til at der 10 forskellige steder er blevet boret ned i undergrunden efter vand. Det har vist sig at der i 50 – 70 meters dybde er rigeligt med rent vand, som umiddelbart kan drikkes uden yderligere behandling.
Tidligere har landsbyens kvinder måttet vandre i en til to timer for at hente vand fra vandløb eller små søer, vand som for det meste var forurenet og som både børn og voksne ofte blev syge af at drikke.
Overalt hvor der var blevet boret brønde fortalte landsby beboerne, at antallet af vandbaserede sygdomme var faldet væsentligt. Særligt børnene fik ikke mere diarré som tidligere.

Enkle installationer, som er nemme at vedligeholde
Alle borehuller er installeret med en ganske enkel håndpumpe, som henter vandet op fra undergrunden. Selv børn kan betjene den, og de nyder at pumpe rent vand op.
I hver landsby med en pumpe er der uddannet to personer til at foretage vedligeholdelse og eventuelle reparationer af pumpen. Landsby beboerne skal selv klare vedligeholdelsen. Hver familie indbetaler 1 dollar i måneden til en fælles reparationskasse, som så betaler for reservedele. På den måde er projektet selvbærende.

Oplæring i hygiejne
De lokale sundhedsmyndigheder starter op med et uddannelsesprogram for kvinderne i de landsbyer, som har fået rent vand. Her vil der blive undervist i betydningen af at bruge rent vand i husholdningen. Samtidig vil der også blive undervist i almindelig hygiejne.

Geder giver håb
Children’s Mission giver geder til nogle af de allerfattigste landsby beboere, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv. Vi besøgte fem familier, som havde fået geder af Children’s Mission.
Mange mænd og kvinder i de besøgte områder er døde af aids og har efterladt sig mindreårige børn. Når det sker er der mange bedsteforældre, som er trådt til og har taget en ny ”tørn” med at opfostre endnu en børneflok, selv om de allerede har nået pensionsalderen. Det er ikke kun børnebørn, som bliver taget ind i familien, men også forældreløse børn fra landsbyen, som står helt uden egen familie. Her kommer kulturen til hjælp, fordi der er tradition for at forældreløse børn er landsbyens kollektive ansvar.

Bedstemødrene er Zambias helte  
En del af disse bedsteforældre har fået 2 geder via gedeprogrammet for at hjælpe dem til at skabe et forsørgelsesgrundlag. Taknemligheden var stor hos dem vi talte med. Flere sagde, at de havde fået nyt håb for fremtiden, fordi de nu kunne betale for børnenes skolegang og i øvrigt havde mad til den ny og store familie, bl.a. ved at udnytte mælken fra gederne og sælge nogle af gedekiddene.
Børnene er med til at passe gederne, når de ikke er i skole, og lærer på den måde at drive husdyrhold.
Vi talte bl.a. med en bedstemor, hvis mand, datter og svigersøn alle var døde. Hun stod nu alene tilbage med 2 små børnebørn at sørge for. Hun havde fået 2 geder, som – sagde hun – havde givet hende håb og mulighed for at skabe en fremtid for sig og sine ”nye” børn. Hun lyste af glæde medens hun fortalte os sin historie.

Diakoni i praksis
På vej tilbage til vores hotel blev vi begge overvældet af taknemlighed over at være en del af dette fantastiske arbejde, hvor vi virkelig er med til at gøre en forskel. Det er kristen diakoni i praksis.
Samtidig måtte jeg også tænke med taknemlighed på alle vores trofaste givere hjemme i Skandinavien, som har skabt grundlaget for at Children’s Mission kan hjælpe ude i verden, hvor nøden er stor.