Children’s Mission redder liv og hjælper nødstedte børn og deres familier på et kristent grundlag

Vi arbejder på at dække de desperate behov for hjælp blandt

  • forældreløse børn
  • gadebørn
  • børn i slumkvarterer
  • seksuelt misbrugte børn
  • syge og sultne børn

Læs Årsregnskab 2020.

Vi rækker ud til hele mennesket

  • til kroppen:   giver børnene husly, mad og tøj
  • til sjælen:     viser børnene kærlighed, omsorg og undervisning
  • til ånden:      styrker børnene med det kristne livs- og menneskesyn

Det er en vigtig del af Children’s Missions arbejde at yde hjælp til selvhjælp til de mest udsatte børnefamilier, så de kan blive i stand til at skabe sig et menneskeværdigt liv. Dette gøres bl.a. ved at hjælpe de nødstedte børnefamilier til et ordentligt sted at bo og at støtte dem i en uddannelse, så de kan få et arbejde og blive i stand til at forsørge sig selv.

Children’s Mission arbejder i følgende lande: Bangladesh, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Etiopien, Filippinerne, Cameroun, Kenya, Congo, Moldova, Nigeria, Pakistan, Rumænien, Uganda, Ukraine og Zambia. Ukraine,

Som hjælpeorganisation sætter vi en ære i at kunne fremvise, at de indkomne midler bliver brugt til rette formål.

Historie

Det svenske “Skandinaviska Barnmissionen” blev etableret i 1983 med internationalt hovedkontor i Malmö.

Den danske selvejende fond “Skandinavisk Børnemission” er stiftet i 1994 og er underlagt Fondstilsynet.

Fondens administrative drift støttes bl.a. af midler distribueret gennem Finanstilsynet samt en stor arbejdsindsats fra frivillige medarbejdere.

Fra 2011 har vi anvendt navnet Children’s Mission, da det forstås af alle overalt i verden, hvor vi arbejder.

Præsentation af Children’s Mission