Children’s Mission redder liv og hjælper nødstedte børn og deres familier på et kristent grundlag

Vi arbejder på at dække de desperate behov for hjælp blandt

  • forældreløse børn
  • gadebørn
  • børn i slumkvarterer
  • seksuelt misbrugte børn
  • syge og sultne børn


Læs Årsregnskab 2023.

Vi rækker ud til hele mennesket

  • til kroppen:   giver børnene husly, mad og tøj
  • til sjælen:     viser børnene kærlighed, omsorg og undervisning
  • til ånden:      styrker børnene med det kristne livs- og menneskesyn

Det er en vigtig del af Children’s Missions arbejde at yde hjælp til selvhjælp til de mest udsatte børnefamilier, så de kan blive i stand til at skabe sig et menneskeværdigt liv. Dette gøres bl.a. ved at hjælpe de nødstedte børnefamilier til et ordentligt sted at bo og at støtte dem i en uddannelse, så de kan få et arbejde og blive i stand til at forsørge sig selv.

Children’s Mission arbejder i følgende lande: Bangladesh, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Etiopien, Filippinerne, Cameroun, Kenya, Congo, Moldova, Nigeria, Pakistan, Rumænien, Uganda, Ukraine og Zambia. Ukraine,

Historie

Det svenske “Skandinaviska Barnmissionen” blev etableret i 1983 med internationalt hovedkontor i Malmö.

Den danske selvejende fond “Skandinavisk Børnemission” er stiftet i 1994 og er underlagt Fondstilsynet.

Fra 2011 har vi anvendt navnet Children’s Mission, da det forstås af alle overalt i verden, hvor vi arbejder.

Præsentation af Children’s Mission