Opret et gavebrev

Med et gavebrev giver du et fast beløb til Children’s Mission hvert år i ti år eller mere. Det betyder, at vi kan arbejde langsigtet.

Med gavebrevet forpligter du dig til at støtte med samme beløb hvert år i mindst ti år. Til gengæld er hele dit bidrag fradragsberettiget.

Gavebrevet er en juridisk bindende kontrakt, som du indgår med Children’s Mission i mindst ti år. Gavebrevet ophører ved dødsfald.

Du kan få fradrag for op til 15.000 kr. årligt. Husk at hele det årlige beløb skal være indbetalt inden 31. december.

Print og opret gavebrev

Print to eksemplarer af gavebrevet (pdf)
Udfyld og underskriv begge gavebreve

Print og opret Betalingsservice-aftale

Print Betalingsservice-blanket (pdf)
Udfyld blanketten og underskriv

Send gavebreve og Betalingsservice-aftale til:
Children’s Mission
Brobyvej 72
2650 Hvidovre

Med dit gavebrev hjælper du:

Gavebrevet sætter din støtte i faste rammer, så vi kan planlægge hjælpearbejdet bedre. De stabile bidrag giver et solidt grundlag for vores indsats, så vi både kan sætte ind med akut nødhjælp og langsigtet hjælpearbejde, der hvor der er behov. Med et gavebrev giver du os altså mulighed for at gennemføre selv årelange projekter med en sikker økonomi.

Gavebrev – sådan gør du:

Download to eksemplarer af gavebrevet og et eksemplar af Betalingsservice-blanketten. Udfyld, underskriv og send alle tre dele til os. Vi returnerer det ene gavebrev til dig, så begge parter har det originale dokument.

Har du ikke mulighed for at printe selv, er du velkommen til at bestille dit gavebrev på telefon 53 53 73 04 eller send en mail direkte til info@childrensmission.dk