I Burkina Faso, som er et af de fattigste lande i verden, arbejder Children’s Mission gennem partnerorganisationen EMPE.

Hvert år trænes et par hundrede mennesker i EMPE’s iværksætteruddannelser. Indsatsen viser gode resultater for deltagerne, og mange nye virksomheder er startet.