Flere og flere forbrugere ønsker, at virksomheder har en etisk profil og viser et engagement i samfundet.

Mange firmaer arbejde derfor strategisk med at integrere sociale og miljømæssige aspekter i deres virksomhed – et engagement som desuden er til fordel for virksomheden rent forretningsmæssigt.

Involvering af medarbejdere i projekter omkring humanitært arbejde kan være en fantastisk måde at skabe større trivsel og samhørighed i virksomheden.

Udover den tilfredsstillelse som opstår, når man bidrager til at forbedre levevilkår for mennesker i nød, får deltagerne også et bredere perspektiv på tilværelsen.

  • Hvilke resurser kan din virksomhed bidrage med til humanitært arbejde?
  • Har I kompetencer, som kan være til hjælp i en rådgivende rolle?
  • Har I kompetencer, som kan være til nytte i de lande, hvor vi er aktive?
  • Producerer I et produkt, der kan være til nytte i de lande, hvor vi er arbejder?
  • Hvad gør I for eksempel med jeres gamle brugbare computere?

Måske kan din virksomhed blive en CHILDREN’s Mission partner. Tag gerne kontakt til os, om hvordan dit firma kan hjælpe.

Bliv mere engageret – med CSR i din virksomhed