Alt for ofte bringes der overskrifter i dagens aviser om ”Korruption” – Er det noget du vil være med til at ændre?

Da vi på Children’s Missions årsmøde 2011 drøftede hvad den største årsag til fattigdom er, var alle enige om, at KORRUPTION er hovedårsagen. Vi blev her enige om, at der måtte gøres noget. Ikke fordi vi tror vi kan afskaffe KORRUPTIONEN, men fordi vi vil være med til at starte en folkebevægelse – en folkebevægelse som vil fortælle, oplyse og sige: ”NEJ til KORRUPTION!”

Vores ønske er, at:

  • have det med i undervisningen på vores skoler.
  • have andre organisationen til at arbejde med det i deres regi.
  • have det med i sportsklubberne – noget som allerede er sket i en fodboldsklub i Zambia.
  • alle vil tale om dette, i NORD og SYD, ØST og VEST
  • have det med i den skrevne presse
  • kommunikere det ud gennem elektroniske medier.

Print en danske folder                               Print en engelsk folder

For mere fakta om korruption, klik her!