Children’s Missions arbejde på Filippinerne berører mange tusinde børn og voksne hvert år. Vores vision er at skabe en bedre fremtid for de fattigste børn og deres familier i udkanten af hovedstaden Manila. Vi mener, at en af de vigtigste veje ud af fattigdom er uddannelse.

Children’s Mission arbejder på flere store områder: Sygdoms- og sundhedspleje, samt en børneby, uddannelse og forskellige udviklingsprogrammer. De hjælper også til med katastrofeindsatser.

Det første arbejde på Filippinerne begyndte allerede i 1984, og Children’s Mission gør fortsat en forskel i mange menneskers liv.

Sygdoms- og sundhedspleje

Underernæring er et almindeligt problem blandt børn, der lever i økonomisk sårbarhed. Underernæring har store konsekvenser for et menneske langt frem i livet. Derfor vil Children’s Mission adressere problemet i tide og arbejde forebyggende. Children’s Missions medarbejdere rejser til slumområder, hvor de vejer og måler børn for at se, om de er underernærede.

De tilbyder et ernæringsprogram, som indebærer scanning og opfølgning i løbet af 3-6 måneder. Til børn som er svært undervægtige tilbydes desuden et dagligt varmt måltid mad i 120 dage. Målsætningen er at behandle 350-400 børn om året.

Mange økonomisk sårbare kvinder har ikke mulighed for at gå til læge hverken før, under eller efter en fødsel, hvilket er et stort problem. For at gøre noget ved dette har Children’s Mission børne- og barselsklinikker, hvor målgruppen foruden børn er gravide og kvinder, som netop har født.

Nogle dage om ugen går sygeplejerskerne og jordemødrene ud til forskellige områder og møder patienterne derhjemme. Children’s Mission tilbyder også tandpleje og en lægehjælp gennem lokale frivillige.

Børneby og uddannelse

Børnebyen Open Heart Children’s Village startede i 2013 ved Children’s Missions center Hills of Grace. I alt kan børnebyen med sine ni huse modtage 75 børn, der er forældreløse, forladte eller alvorligt socialt udsatte. Hvert hus har ansvarlige husforældre, der kan tage sig af otte børn. Det er vigtigt for børn at have et hjem, en familie, kærlighed, omsorg, et socialt netværk og muligheden for at gå i skole.

Children’s Mission driver tre egne skoler. Open Heart er en børnehaveklasse med to årgange. Børnehaveklassen støder op til hovedkontoret og børnebyen på Hills of Grace. På skolen i Molfrid Center er der årgange fra 0. til 5. klasse, og på skolen i Shining Light Center er der årgange fra 0. til 6. klasse. I alt går næsten 400 børn på disse skoler.

Children’s Mission har også et sponsorprogram, der giver 500 børn og unge skolepenge, så de kan få en uddannelse. Dette gælder fra børnehaven og helt op til college og universitet. Children’s Mission holder også kortere erhvervskurser for unge voksne, der har brug for en vej ud på arbejdsmarkedet. De tilbudte kurser er hårpleje, massage, kosmetologi, bagning, syning, svejsning samt computerfærdigheder og programmering.

Unite, Learn and Empower – ULE – er et treårigt træningsprogram, der primært er rettet mod kvinder. De får hjælp til at blive iværksættere, der kan bidrage til familiens underhold og blive aktive borgere. Kvinderne mødes regelmæssigt i små grupper sammen med en vejleder. De får hjælp til at spare penge op, og til sidst får de mulighed for at låne penge for at kunne starte deres egne virksomheder.

Udviklingsprogrammer

Ved hjælp af tre teams hjælper Children’s Mission menigheder med at lave aktiviteter for børn, der normalt ikke går i kirke. I alt arbejder Children’s Mission med omkring 60 menigheder om året og forsøger at inspirere dem til at arbejde aktivt i deres område. Children’s Mission tilbyder også sundheds- og tandpleje samt udvidet træning af frivillige og præster i de forskellige lokale menigheder. Hvert år afholder Children’s Mission flere lejre, hvor børn fra børnegrupperne er inviteret med.

Children’s Mission arbejder imod korruption gennem konceptet No Corruption Generation. Children’s Mission har også et program til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Katastrofeberedskab

Hvert år rammes Filippinerne af naturkatastrofer, blandt andet tyfoner, jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser og jordskred. Under naturkatastrofer som disse er Children’s Mission involveret i forskellige katastrofeindsatser.

Children’s Mission yder pimært sundhedspleje, distribution af mad, tæpper, myggenet, tøj og husholdningsredskaber. Vi har også hold, der arbejder med såkaldte Child Friendly Spaces. Det er afgrænsede områder for børn, hvor de kan få hjælp til at bearbejde de traumatiske begivenheder, de har været igennem. Det sker gennem leg, sportsaktiviteter, håndarbejde, samtaler – og ved bare at få lov til at være børn.

Giv en gave.