mar201406

MarioScandinavian Village genopbygges efter tyfonen Haiyan i november. Skolen har fået nyt tag og 200 mænd arbejder på højtryk for at få skolen renoveret. 

Mario Raquel har gennemlevet utallige tyfoner, men aldrig nogensinde har de oplevet noget tilnærmelsesvis som tyfonen Haiyan.

Folk i vores landsby søgte ly i deres enkle huse, vi krøb ned under senge og borde, mens vinden rev tagene af husene, og de lange blade fra kokos palmerne smadrede vinduerne i skolebygningerne. Time efter time rasede vinden, og vi var alle rædselsslagne, især alle de forældre, der holdt om deres børn for at trøste og give håb. Da stormen havde lagt sig gik vi ud, og vi fik et chok da vi så de ubeskrivelige ødelæggelser.

Men mandag den 11. november tændtes en håbets lysstråle, da German dela Cruz fra Children’s Mission, kom for at se på landsbyen.

– Derefter skete alt så hurtigt. Bo Wallenberg lovede at samle penge ind og bygge vores skole og vores hus op igen. Thord Dahl har ledet genopbygningsarbejdet og allerede i januar 2014 er skolens tag på plads, fortæller Mario Raquel, der selv kom til Scandinavian Village som 13-årig. Han fik mulighed for at gå i skole og få en uddannelse gennem Children’s Missions arbejde. Mario og hans kone Juliet har boet i byen i mange år.

– Vores glæde og taknemmelighed kender ingen grænser. Jeg og alle i min landsby vil takke alle generøse givere for jeres hjælp og støtte. Uden jer ved vi ikke, hvordan det ville være muligt at genoptage et normalt liv igen, siger Mario i Children’s Missions seneste nyhedsblad.

I bladet fortæller missionsleder Thord Dahl fra Filippinerne, hvordan arbejdet skrider frem:

s Mission er ved at renovere. Ved nærmere eftersyn viser det sig at være omkring 200 mænd, der arbejder så sveden driver, for at få bygningerne færdige.

I skolen er der indskrevet ca. 500 børn. Når arbejdet på skolen er afsluttet, vil de 378 husstande i Scandinavian Village få byggematerialer til at reparere tagene på deres beskadigede huse i landsbyen.

Scandinavian Village blev bygget af Children’s Mission i begyndelsen af 1990’erne for at give husly til fattige, tyfon-ramte familier uden ordentlig boliger.