sep201416

børn10 brønde til 10 landsbyer.  Lige nu borer Children’s Mission brønde i Zambia, for at befolkningen i Mpongwe-regionen kan få rent drikkevand.

Rent vand er helt afgørende for at undgå sygdom. Children’s Mission’s indsats vil betyde meget for at forbedre sundheden i befolkningen.

I Mpongwe-regionen, hvor brøndene skal bores, bor 10.000 af Zambias mest udsatte indbyggere. Omkring 70 procent af befolkningen i området mangler adgang til rent vand i dag. Det har store konsekvenser.

Når brøndene er klar til brug forventes det at der bliver færre tilfælde af vandbårne sygdomme. Diarré er for eksempel en sygdom, som står for 15 procent af børnedødeligheden hvad angår børn under fem år.

De 10 landsbyer, hvor brøndene etableres, er strategisk udvalgt for at så mange som muligt kan få adgang til dem. Håbet er, at hele regionens indbyggere – 10.000 personer – nu skal få rent drikkevand.

Under projektet uddannes landsbyboerne i at vedligeholde og reparere pumperne, ligesom de også lærer betydningen af at bruge rent vand.

Projektet forventes klar i oktober.