maj201828

Mobil klinik-webI Filippinerne driver Children’s Mission Philippines to klinikker, men for at nå ud til lossepladsområder og mere fjerne landsbyer og lokalsamfund bruges to hele dage om ugen på den mobile klinik.

Takket være indsatser fra sygeplejersker, frivillige læger og frivillige tandlæger er der gennemført omkring 13.000 patientkonsultationer i 2017.

Children’s Mission i Filippinerne samarbejder også med hospitaler i Manila og kan derfor hjælpe børn med mere alvorlige eller kroniske sygdomme. Et eksempel er børn født med læbe- og ganespalte.

Takket være samarbejdet er alle operationer for disse børn gratis. Children’s Mission sikrer, at forældre og børn kan komme på hospitalet og hjælper med udgifter til medicin, hjælpemidler og næringsrige fødevarer.

– Sundhedspleje koster mange penge i Filippinerne, fordi det i vid udstrækning ikke er skattefinansieret. Men der er hjælp til at få, hvis man bare ved hvordan. Derfor hjælper og støtter klinikkernes sygeplejersker mange forældre, så de får gavn af de fordele, som findes i form af økonomisk støtte, siger Eva-Mari Blomqvist.

Det fortæller Children’s Mission i en årsrapport, der netop er sendt til alle givere.