nov202012

Children’s Mission har uddelt fødevarepakker til 160 familier i Bangladesh. Der er familier med børn, der bor hjemme hos Home of Peace. Børnene bor her sammen med deres familier, så længe myndighederne vælger at holde skolerne lukket.

For børnene og deres familier er lukningen af ​​landet vanskelig. De fleste forældre forsørger sig selv som dagarbejdere, men når samfundet lukker ned, forsvinder deres job også, og for mange familier er det meget vanskeligt at få mad til dagen.

På det seneste er Bangladesh også ramt af storme og oversvømmelser, og mange familier har fået deres hjem ødelagt.

I de seneste uger har Children’s Mission gennem sin partnerorganisation Agape Social Concern nået ud med nødhjælp i form af mad til 160 familier med børn på skolen. Hver familie har modtaget 15 kilo ris, 1 kilo linser, 1 kilo sukker, 1 kilo vaskemiddel, 1 kilo salt og 1 liter madolie.

Børnene og familierne blev meget glade for maden og takker jer givere!

Children’s Mission kan dele mad ud takket være gaver fra vores donorer. Vil du også give en gave til en pakke med fødevarer?

Benyt
MobilePay: 80 574
Giro: 921-6464
eller Netbank: 2256 Konto 6445 550 599

Tusind tak!