Den frågan får vi ofta och vi kan med glädje svara: ”Ja, hjälpen kommer verkligen fram!”Vi har en effektiv administration i Sverige och mindre än 15% i administrationskostnad. Vi vill ju hjälpa så många barn som möjligt för de pengar som vi samlar in.

Vi är fyra heltidsanställda och en halvtidsanställd i Sverige, men därutöver har vi många som hjälper till frivilligt.

Skandinaviska Barnmissionen har ett 90-konto: 901080-2 hos plusgirot vilket betyder att vi är kontrollerade av SFI – Stiftelsen För Insamlingskontroll – och du kan vara säker på att de gåvor du ger hamnar rätt.
Läs mer om SFI

Vi är också anslutna till FRII som är Frivilligorganisationernas insamlingsråd som arbetar för etisk insamling där nyckelord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.
Läs mer om FRII

All hjälp som vi delar ut i Ukraina registreras noggrant av vår personal på plats. Detta medför givetvis ett omfattande administrativt arbete men det kan vi inte låta bli. Vi vill veta att den hjälp vi ger når fram och att den når rätt människor. Vi på Skandinaviska Barnmissionen och alla Ni som stödjer vårt arbete vill att allt det vi lägger ner i tid, pengar och kärlek till de nödlidande barnen verkligen kommer dem tillrätta.