apr201728

Ratna-webDa husmor Ratna fra Bangladesh modtog en ko af Children’s Mission troede hun ikke sine egne øjne: ”Nu laver I sjov med mig!” sagde hun. Nu bliver koens mælk og kalve en indtægt for Ratna og hendes to børn.

Ratna Panna er husmor i en meget fattig familie med store behov. Hun har to døtre, og det er hendes mand, der arbejder og tjener penge.

Indkomsten er meget uregelmæssig, da han er landarbejder uden jord, og derfor er det især i høsttiden, han har et arbejde. De bor i en fjerntliggende landsby i distriktet Rangpur, Bangladesh.

”Nu laver I sjov med mig!”
De har haft en meget vanskelig tid, og fremtiden har set mørk ud. Derfor blev det en enormt positiv forandring, da de i 2016 modtog en ko som gave. Ratna Pannas første reaktion var skepsis, og hun sagde lige ud, at ”Nu laver I sjov med mig!” Hun havde svært ved at tro, at koen rent faktisk var deres helt gratis.

Betaler uddannelse for døtrene
Ratna fortæller, at koen er en vigtig indtægtskilde for familien. Hendes drøm er, at indtægterne kan betale for døtrenes uddannelse. Når koen bliver drægtig og får en kalv, vil familien ikke længere blive regnet som fattig. Deres helbred bliver bedre, hvilket øger hele familiens livskvalitet.

At købe landbrugsjord
Ratna tror også, at hun nu vil få mulighed for at købe egen jord for udbyttet fra denne ko. Ratnas ægtefælle vil også kunne reducere sit hårde og opslidende arbejde i markerne. Familien retter en stor tak til den donor, der hjalp dem ved at donere denne ko.