dec201206

Den hjerneskadede stand-up’er Jonas Helgesson er lige nu i Ukraine for at nedbryde fordomme om handicappede. Det er antagelig første gang en handicappet optræder offentligt i det store land.

Jonas Helgesson er en efterspurgt foredragsholder og holder over 200 foredrag om året rundt omkring i Sverige. Nu er entertaineren, der blev hjerneskadet ved fødslen, på rundrejse i Ukraine sammen med Children’s Missions missionschef Bo Wallenberg.

– Da jeg læste Jonas Helgessons bog ”Grabben i kuvösen bredvid” (Drengen i kuvøsen ved siden af) græd jeg mange gange. Jeg forstod hvilken daglig kamp, Jonas har måttet kæmpe mod sin sygdom og menneskers fordomme. Men jeg lo også tit, da jeg blev ramt af Jonas’ humor og livsglæde. Derfor indbød jeg ham til Children’s Missions hovedkontor i Malmø og spurgte, om han havde lyst til at følge med mig i Ukraine. Jonas var meget positiv og kunne fortælle, at hans bog er oversat til russisk.

Mange har allerede læst bogen

I Ukraine skal Jonas Helgesson holde foredrag ved tre store seminarer. Hans bog er sendt til politikere, læger, sygeplejersker og forældre til handicappede børn. Mange har allerede læst bogen og er nu indbudt til de tre seminarer.

– Folkene i Ukraine er i stor forventning, da det så vidt vides er første gang en person med hjerneskade, får plads til offentligheden, fortæller Bo Wallenberg.

Og Jonas skal netop nedbryde mange af de fordomme som trives i Ukraine. Nogle af de spørgsmål, Jonas vil tage op, er ”Behøver man være rask for at have det godt? Hvorfor er tolerance ikke nok til at skabe et inkluderende samfund? Hvordan går vi fra at fokusere på det, vi ikke kan, til at fokusere på det, vi faktisk kan? Under hele foredraget går Jonas ud fra sine egne oplevelser og erfaringer.

Han siger:

– Jeg elsker, når nogen siger: ”Det klarer du aldrig!” Så tænker jeg instinktivt: ”Det skal jeg klare!” Mange har sagt, at jeg aldrig vil kunne lære at køre bil. I dag kører jeg over 70.000 kilometer om året. Mange har sagt, at jeg altid vil være på overførselsindkomst. I dag er jeg selvstændig og har kalenderen fuld af sjove opgaver.

Før gemte man børnene

Jonas Helgessons positive livsglæde er vand på Children’s Missions mølle. Organisationen har gennem 20 års arbejde blandt handicappede og stråleskadede børn i Ukraine langsomt forandret befolkningens syn på handicappede.

– For 20 år siden gemte man sine handicappede børn i hjemmene på opfordring af myndighederne. Almindelige mennesker skulle ikke behøve at se på sygdom og elendighed, fortæller Bo Wallenberg.

I byen Lutsk har Children’s Mission åbnet to rehabiliteringshjem for handicappede. Hjemmene har fået stor opmærksomhed i Ukraine.

– Vi får hundredvis af studiebesøg hvert år, og børnenes situation er blevet forbedret en smule. Men der er langt igen, fortæller Bo Wallenberg.

Og derfor er besøget af Jonas Helgesson en ekstra gevinst.

– Det bliver enormt spændende, siger Bo Wallenberg og glæder sig over, at mange allarede har læst Jonas’ bog på russisk og dermed fået aflivet de værste myter og fordomme om handicappede.