mar201520

Bo Wallenberg

Children’s Mission indleder tæt samarbejde med stor børneorganisation på Island. ABC barnahjálp á Íslandi har samme omsætning som Children’s Mission og får bestyrelsesposter i organisationen, mens Bo Wallenberg bliver generalsekretær for begge organisationer.

Children’s Mission og ABC barnahjálp på Island har samarbejdet i 25 år. ABC har bl.a. støttet Children’s Missions skolearbejde på Filippinerne i alle disse år. Desuden har de to organisation er en fælles vision: ”En verden, hvor alle kan leve et værdigt liv”. Begge organisationer bygger på kristne værdier. De to bestyrelser er kommet frem til at organisationerne skal fordybe samarbejdet samtidig med at de beholder hver sin juridiske identitet. Det skyldes, at Children’s Mission er en stiftelse og derfor ikke må skifte navn. Desuden er to organisationer velkendte og gennemarbejdede organisationer.

I løbet af 2015 forberedes pladser til ABC i Children’s Missions bestyrelse, som bliver de to organisationers højeste beslutningsorgan. Children’s Mission overtager efter hånden ansvaret för ABCs arbejde i felten. ABC barnahjálp vil dog fortsat relatere til deres projekter og medarbejdere i felten og gennem indsamlingsaktiviteterne på Island.

Children’s Mission i Sverige bliver hovedkontor for det fælles arbejde med Bo Wallenberg som generalsekretær for begge organisationer. Guðrún Margrét Pálsdóttir grundlagde ABC  barnahjálp og forbliver i den fælles organisation som ’mission vice president’.

– Der vil værer en fælles projektafdeling og drage nytte af hinandens erfaringer, skriver Bo Wallenberg og Guðrún Margrét Pálsdóttir i en fælles pressemeddelelse.

ABC har et veludviklet fadderskabssystem som i 2016 vil blive introduceret som et supplement til Children’s Missions kollektive fadderskab.

– Anledningen til det dybere samarbejde er, at vi er overbeviste om, at vi sammen vil kunne hjælpe endnu flere børn og familier til et mere værdigt liv. Samtidig bliver vi en stærkere og mere effektiv organisationer, lyder pressemeddelelsen.