Zambia er et land med udbredt fattigdom, og nøden er stor ude på landet. I samarbejde med Zambia Children’s Mission gør Children’s Mission en forskel for mange familier og børn.

Gedeprojekter er en stor del af arbejdet. I samarbejde med lokale menigheder finder vi familier, hvor geder kan gøre en stor forskel. Når en familie får to geder, kan de sælge mælken og senere det kid, de opdrætter. For mange giver det mulighed for at betale for deres børns skolegang og er en enorm hjælp i den daglige kamp for mad.

Majsdyrkning er en mulig indtægtskilde for mange familier. Den udsæd, vi uddeler, er af meget høj kvalitet og giver derfor en meget større høst end de traditionelle frø. I mange tilfælde mangedobles høsten. Når familier sælger deres afgrøder, får de effektiv hjælp til selvhjælp.

For at landmændene skal kunne drive et så bæredygtigt og effektivt landbrug som muligt, giver Children’s Mission træning i nye dyrkningsmetoder. De inkluderer dyrkning af varierede afgrøder, kompostering og udskiftning af dyregødning med naturlig gødning. Ud over at være mere bæredygtige alternativer for miljøet, vil høsten også blive større.

Giv en gave.