Skandinaviska Barnmissionen är en allkristen organisation som genomför humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer. Hjälpen ges oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet.

Vårt uppdrag utgår från Bibeln, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande. Vi vill därför erbjuda hjälp till hela människan, ande, själ och kropp.

Öppenhet

Skandinaviska Barnmissionen vill att alla berörda ska känna trygghet genom ett gott förvaltarskap, nationellt och internationellt.

Delaktighet

Skandinaviska Barnmissionen vill att både  givare och mottagare skall känna sig delaktiga i arbetet.

Skandinaviska Barnmissionen vill utveckla människors kapacitet att förändra sin och andras situation.

Värdighet

Skandinaviska Barnmissionens arbete skall genomsyras av respekt för alla de människor som berörs, både givare och mottagare.