Nils-Eric Claesson
Styrelseordförande, pastor.

Mångårig erfarenhet av verksamhetsledande befattningar samt som
ledamot av pingstförsamlingarnas utvecklingssamarbete.

 

Peter Thomsen
Ledamot, Kontors-/områdeschef Nordea Liv & Pension, Danmark.

Omfattande erfarenhet inom pensions- och försäkringsbranchen med särskild profilering på administration och projektledning.

 

Lennart Pedersen

Ledamot, konsult och företagsledare.

Bred erfarenhet från en rad poster i det privata näringslivet, främst inom läkemedel/medicinteknik/bioteknik. Innehar flera styrelseuppdrag. Författare till boken ”Framgångsrik företagsamhet – kraften att lyckas”.

 

Anders Ljung
Ledamot 

Arbetar bland annat med marknadsfrågor, ledningsfrågor, verksamhetsplanering och entrepenadjuridik. Erfarenhet från projektledaruppdrag. Har arbetat med Citytunneln i Malmö och Malmö driftledningscentral.

 

Maud Andersson
Ledamot, handläggare på PMU.

Mångårig erfarenhet från ledande befattningar på PMU Interlife, bland annat åtta år som Director. 25 år som missionär i Kenya med tonvikt på administration och projektledning.

 

Bo Wallenberg
Ledamot, missionschef.

Involverad i SBM sedan stiftelsen grundades, från volontär till anställd. Missionschef sedan 1996. Mångårig erfarenhet inom fundraising, evangelisation, biståndsarbete samt som ständig visionär.

 

Eva Kerschner
Ledamot

Ekonom med mångårig erfarenhet inom redovisning och analys samt som controller i små och medelstora företag.