feb201918

Ved at giBørneægteskabve piger mulighed for at gå i vores skoler og bo på vores skolehjem beskytter vi dem fra børneægteskab, lyder det fra Children’s Missions generalsekretær. 

– Gennem Children’s Missions skolearbejde er mange piger blevet beskyttet mod ægteskab, og hele landsbyer har ændret deres holdning til børneægteskab, fortæller Bo Wallenberg, der er Children’s Missions generalsekretær.

 

Når pigerne bliver indskrevet på skolen, får Children’s Mission kontakt til forældrene og mulighed for at påvirke det miljø, pigerne kommer fra. Derudover giver uddannelse familierne og pigerne et håb om en anden fremtid, lyder det fra generalsekretæren.

Fattigdom tvinger familier til at bortgifte døtre
Årsagen til børneægteskaber udspringer nemlig ofte af fattigdom:
– Hvis pigerne bliver gift tidligt, skal forældrene ikke længere forsørge pigerne. Boligskatten bliver også mindre, hvis pigerne bliver gift alderen 12-14 år. Det er grunden til, at forældrene går med til børneægteskaber, siger Mary Minakkhi fra Agape Social Concern, som driver Children’s Missions skole og børnehjemmet Home of Peace i Bangladesh.

I udviklingslande bliver 40 procent af pigerne gift, før de fylder 18 år. 12 procent af dem er allerede gift når de fylder 15 år. Ud over at være et overgreb på børns frihed og rettigheder, udgør børneægteskab også en trussel mod pigernes helbred, når de bliver gravide. Ifølge FN’s befolkningsfond UNFPA er barselsdødelighed en af de væsentligste årsager til dødsfald blandt 15-19-årige piger i udviklingslande. Overlever de graviditeten, dropper de ofte ud af skolen og har dermed dårligere muligheder for at finde arbejde.

Uddannelse gavner den enkelte, familierne og samfundet
Gennem Children’s Missions sponsorer kan pigerne få en uddannelse, som familierne ellers ikke ville have haft råd til. De kan udskyde ægteskabet, og dermed få børn, når de er mentalt og fysisk klar. Dermed kan de investere mere i deres børns sundhed og uddannelse og i sidste ende bryde den onde cirkel.

Kampen mod børneægteskaber gavner den enkelte, familierne og i sidste ende hele samfundet. Derfor arbejder Children’s Mission nu for at udvide arbejdet for at forebygge børneægteskaber:
– Vi ønsker at beskytte endnu flere små piger fra børneægteskab, udtrykker Bo Wallenberg. – Derfor har vi brug for en ekstra gave, der giver os mulighed for at udvide vores arbejde på området. Jeg appellerer af hele mit hjerte om en generøs ekstra gave til dette vigtige arbejde.

Ønsker du at støtte Children’s arbejde for at beskytte piger mod børneægteskab, kan du give en gave via:

MobilePay: 80 574
Giro: 921-6464
eller Netbank: 2256 Konto: 6445 550 599

Mærk overførslen ”Forebyg børneægteskab”