jan202105

Corona-pandemien tvinger Children’s Missions skoler i Filippinerne til at arbejde på nye måder.

Det handler om at undervise online og give eleverne mulighed for at interagere med hinanden digitalt, men også om at hjælpe studerende med selvstudium derhjemme.

Da Corona-pandemien brød ud, blev alle skoler i Filippinerne lukket ned. De holder stadig lukket. Landets præsident siger, at børnene ikke må mødes fysisk i skolerne, før der er en vaccine mod Covid-19.

Undervisningen foregår i stedet på afstand via internet og tv. Noget, der ikke er det nemmeste i et land, hvor mange er fattige og uden adgang til internettet og digitale løsninger.

For Children’s Missions skoler er den nye undervisningsmetode Blended Learning Approach blevet det nye normale i et meget unormalt skoleår. Det kombinerer lærerstyret undervisning online med muligheden for at eleverne kan kommunikere og diskutere via digitale platforme. De elever, der ikke har adgang til internettet og elektroniske hjælpemidler, kan selv læse hjemme. Hver mandag kommer læreren hjem for at give undervisningsmateriale og opgaver, som eleverne kan arbejde med i løbet af ugen.

Der er stort behov for skolematerialer. På grund af Corona-restriktionerne har Children’s Missions socialarbejdere ikke lov til at arrangere store sammenkomster for at distribuere skoleartikler. I stedet uddeler de hjælpen til familier i hjemmene. Det tager længere tid, men lige nu er det den eneste mulighed.

Forældrene – og ikke mindst børnene – er yderst taknemmelige!