Köp en get online

 

Köp din Get online nu!

Mer info om att köpa en get

Skandinaviska Barnmissionen driver djurprojekt i bland annat Mpongwe, Zambia, en region på 800 km2 med cirka 100 000 invånare.

Getter köps in, föds upp och delas ut till fattiga familjer – i första hand till dem som tar hand om föräldralösa barn. En get kan producera upp till sex liter mjölk om dagen – begreppet fattigmansko är passande. Mjölken är mycket näringsrik och stärker immunförsvaret, något som är särskilt viktigt för de som är smittade av HIV/Aids.

 


Frågor och svar om att köpa och ge bort en Get

Hur mycket kostar en get?

Svar: En get kostar 200 kronor inklusive porto inom Sverige.

Hur många getter kan man beställa samtidigt via hemsidan?

Alt 1: Beställning/betalning via inbetalningskort
Du kan i princip beställa hur många getter som helst, men vi har satt en begränsning till 10 st/beställning, detta för att säkra den administrativa hanteringen.

Alt 2: Beställning och betalning via hemsidan (betalkort)

I kommentarsfältet, där du ska skriva in getnamnen, finns en begränsning på 40 tecken.
Ex: 5 namn med 5 bokstäver vardera + kommatecken och mellanslag = 33 tecken. Tänk på att det är viktigt att särskilja namnen med mellanslag.

Jag vill skicka mina getter till olika adressater, går det?

Beställningar via nätet kan vi bara skicka till den adress du uppgett i beställningsformuläret.
Om du vill att vi skickar flera beställningar till olika adressater tillkommer en portokostnad på 10 kronor/adress (B-porto). För att vi ska kunna administrera detta måste du kontakta oss via telefon, tel: 040-689 30 40.

Hur fungerar getutdelningen?

Barnmissionen samarbetar med lokala kyrkor och församlingar som verkar i byar på landsbygden. Kyrkorna/församlingarna har lokal kännedom och vet hur man handskas med getter. Varje kyrka tilldelas en namnlista med getnamn samt pengar för att köpa in och distribuera 10-20 getter. En lokal koordinator är övergripande ansvarig och har som uppgift att se till att kyrkorna fullföljer sitt uppdrag. När distributionen är slutförd rapporterar kyrkorna till koordinatorn som arkiverar namnlistorna med getnamn. Namnlistorna fungerar som underlag och verifikation som vi använder oss av i kontroll- och uppföljningsarbetet. En rolig tanke är att vi i princip kan spåra varje enskild get, men med tanke på att vi distribuerar tusentals getter skulle det bli ett mycket omständligt arbete.

Var köps getterna in?

Getterna köps regionalt i de områden där vi arbetar, detta för att i största möjliga utsträckning undvika långa och plågsamma transporter. I takt med att getterna förökar sig köper vi kiden av de familjer som redan fått getter. Det innebär att vi kan ge en ny familj getter samtidigt som ursprungsfamiljen får lite pengar till hushållet.

Vad gör familjerna med getterna?

Det är upp till varje familj och hushåll att bestämma. Många väljer att avla/föda upp nya getter som de kan sälja för att få in lite pengar till hushållet.  Andra väljer att mjölka getterna. En del slaktar getterna för att ge familjen mat på bordet. Familjerna förbinder sig dock att inte slakta getterna innan de fått kid.

Hur väljer ni ut en familj som ska få en get?

Vår lokala samarbetspartner väljer ut familjer som uppfyller kriterierna. Ett grundläggande krav är att familjen ska vara uttalat fattig och högst prioriterade är familjer som tar hand om föräldralösa barn. Varje familj får två getter, på så sätt skapar vi förutsättningar för uppfödning.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt namnbevis/köpintyg?

Normalt tar det 3-5 arbetsdagar, men under hektiska perioder, särskilt under november/december, kan det ta något längre tid. Om du behöver ditt namnbevis med kort varsel ber vi dig ringa oss för snabbare hantering. Snabbast hantering sker om du beställer och betalar direkt via hemsidan.

Kan en familj få nya getter flera gånger?

I undantagsfall. Getter kan bli ormbitna, sjuka eller dö av andra orsaker. Den enskilda situationen utreds vilket kan leda till att familjen får nya getter.

Går alla barn i skolan?

En positiv effekt med getprojektet är att familjerna som kan sälja sina kid får den lilla extra inkomst som behövs för att ha råd att låta sina barn gå i skolan.

I vilka länder delar ni ut getter?

I huvudsak i Zambia men till följd av projektets framgång söker vi nu nya partners i Afrika. Vi är också öppna för att etablera projektet i alla de länder där Barnmissionen är verksam, om förutsättningarna är de rätta.

Hur kontrollerar ni att getterna verkligen delas ut?

Vi har flera kontrollåtgärder. Först och främst är vi noggranna med val av samarbetspartner. En partner skall uppfylla en rad kriterier, bland annat skall årlig revision, kontrollerad och intygad av auktoriserad revisor, avläggas. Överenskomna rapporteringsrutiner skall efterlevas. Vi besöker partnern årligen och gör då stickprovskontroller i bokföring och arkiv samt oanmälda hembesök hos familjer som uppges ha fått en get. Under våren 2010 gjorde vi en djupare granskning av projektet i Zambia.