feb202412

Vi ser et ekstra behov for at kunne hjælpe folk med mad, vand og husly. Derfor appellerer vi til en ekstra jubilæumsgave til vores katastrofearbejde, opfordrer generalsekretær Bo Wallenberg.

Vores verden har sjældent været så påvirket af naturkatastrofer, krige og pandemier, som den er i øjeblikket. Vi lever i en meget urolig tid, og som altid er det de fattige, der er de mest udsatte. Vores partnerorganisationer i Østeuropa, Afrika og Asien gør en heroisk indsats ud over deres normale arbejde for at lindre disse sårbare menneskers behov, sult og lidelse.

Det er vigtigt, at vores sædvanlige vigtige arbejde fortsætter, så børnene kan gå i skole, forældrene få hjælp til selvforsørgelse og sygehusene fungerer. Men vi ser nu også et ekstra behov for at kunne hjælpe folk med mad, vand og husly. Derfor appellerer vi til en ekstra jubilæumsgave til vores katastrofearbejde.

For 100 kroner kan vi for eksempel købe 10 kilo livsnødvendig mad til en udsultet familie. For 500 kroner kan vi give en varmeovn til en krigsramt familie i Ukraine, som hverken har varme eller elektricitet i deres hus denne vinter.

Med venlig hilsen
Bo Wallenberg
Generalsekretær