nov201322

IMG_3947Children’s Mission arbejder tæt sammen med den tyske hjælpeorganisation Humedica, som har specialiseret sig i katastrofehjælp.

Sammen har de to organisationer sendt medicin og lægeteams til den tyfonramte by Tacloban i Filippinerne, hvor Humedica nu har overtaget et helt hospital, hvor de hjælper mennesker.

Humedica’s Katastrofeteam i Filippinerne består nu af 32 personer, sygeplejersker, læger og koordinatorer. Selv om det samlede pres nu er aftaget lidt, er teamets behov for at hjælpe stadig presserende.

– I går var vi vidne til et direkte stormløb af patienter til hospitalet ”Mother of Mercy”, som ligger i Taclobans centrum, efter at det rygtedes, at det igen havde åbnet dørene. En del fra vores team sikrer nu hospitalets drift, og et andet arbejder mobilt i en landsby, som stadig er uden elforsyning, fortæller Wolfgang Groß i telefonen.

Indsatsen går hovedsagelig ud på behandling af sår og infektioner. Mange af ofrene har sårskader, som hurtigt risikerer at blive inficerede af det beskidte vand og mudder, de går rundt i efter katastrofen. Se videoer fra arbejdet på vores facebook-side her.

Humedica vil sikre driften af ​​hospitalet ”Mother of Mercy” med støtte fra det amerikanske militær. Skaderne på bygningen er primært sket på de øverste etager, og så snart de kan repareres, kan hele hospitalet igen benyttes.

Hospitalet ”Mother of Mercy” var før katastrofen et meget veludstyret hospital. Hvilket allerede har gavnet vores lægeteam i udførelsen af deres arbejde.

Children’s Mission og Humedica takker alle som har hjulpet og støttet med bidrag. Men da arbejdet langt fra er færdigt, beder vi forsat om hjælp og økonomisk støtte.

Følg arbejdet på vores facebook-side her.