Skandinaviska Barnmissionen (SBM) har ett 90-konto hos plusgirot vilket innebär att vi står under uppsyn av SFI, Svensk Insamlingskontroll. Vi har förbundit oss att följa SFI:s anvisningar och att kontinuerligt genomgå granskning av bland annat våra redovisningshandlingar.Ett 90-konto garanterar att administrationskostnaderna inte överstiger 25%.Skandinaviska Barnmissionens administrationskostnader ligger på runt 15%. Skandinaviska Barnmissionen är också medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.FRII arbetar för etisk insamling där nyckelord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.Vi är dessutom medlem i Svenska missionsrådet som är en mötesplats för 36 kyrkor och kristna organisationer som arbetar för en rättvis och försonad värld.

 

SFI.png

frii_logo.gif SMR_logo.gif