I Elfenbenskysten er arbejdsløsheden høj, ikke mindst blandt unge. Gennem sin partner FMP giver Children’s Mission unge og kvinder en iværksætteruddannelse ti steder i Elfenbenskysten.

Hvert år trænes 250 mennesker, der får en uddannelse i iværksætteri.

Virksomhederne, der startes og udvikles, har aktiviteter inden for flere forskellige områder såsom landbrug, enklere produktion og forarbejdning samt salg af varer og tjenester.