Slum

Light a Light for Bangladesh (LaL) projektet har som mål at hjælpe fattige børn til et bedre og mere værdigt liv. Visionen er at give børn fra slumkvarterer en ny start og dermed flere muligheder i livet.

Projektet er et skoleundervisnings program, hvor sang og musik bliver brugt som indlæringsværktøj til at lære bangla, engelsk og matematik, og samtidig til at stimulere børnenes kreativitet og evne til at lære.

Musik er et internationalt sprog og forstås af alle, og undersøgelser viser, at musik og læring hænger sammen, og den viden gøres der brug af i LaL projektet.

Det nuværende projekt er et pilotprojekt på 1½ år, der løber fra 1. oktober 2013 til 31.marts 2015. Målgruppen er 294 børn i alderen 5 til 12 år fra fattige og udsatte familier i det nordlige Bangladesh, som er udvalgt uanset køn, etnisk og religiøs baggrund. Undervisningen foregår i den lokale kirke i 4 små landsbyer i det nordlige Bangladesh. I hver af landsbyerne undervises omkring 74 børn i 15 timer om ugen af 1 musiklærer og 2 skolelærere. Derudover er der tilknyttet 1 musiksupervisor og 1 skolesupervisor for de 4 skoler. Alle børnene går også i den almindelige regeringsskole.

Foruden den faglige undervisning styrkes børnenes sociale evner og udadvendthed ved musikalske arrangementer for forældre og beboere fra landsbyen. Ønsket er netop at lokalsamfundet vil opleve glæde, samvær og sammenhold, og dermed se betydningen af at børnene får en uddannelse. Samtidig udbredes kendskabet til FN´s menneskerettigheds konvention om alles ret til uddannelse.

Children’s Mission Danmarks samarbejdspartner i Bangladesh er Agape Social Concern, Bangladesh. Projektet støttes af Danida / DMRU.

> Giv en gave!
> For mere fakta om Bangladesh, klik her!