nov201724

Ko-Bangladesh-web37 køer er fordelt til fattige familier på landet i det nordlige Bangladesh, takket være penge fra Children’s Mission. ”Koen fra jer vil redde vores familie og sikre mine drenges fremtid,” siger Dulali Das.

I det nordlige Bangladesh har Children’s Mission sammen med lokale kirker fordelt 37 køer til lige så mange familier. Hele projektet handler om at hjælpe ekstremt fattige familier til at skaffe sig en indkomst. Takket være køerne kan familierne sælge mælk og få penge til at forsørge deres børn.

”Oversvømmelserne har ført til, at mange landmænd ikke har kunnet passe deres husdyr ordentligt. Vi har købt køerne på et lokalt kvægmarked, men det har været meget svært at få sunde køer, siger Albert P. Mridha fra Bangladesh.

Køerne er fordelt mellem fattige og sårbare familier i 18 landsbyer. Det er familier, hvor forældrene går som daglejere og ikke har nogen fast indkomst. Køerne er også givet til enker og familier fra etniske minoriteter, der er særligt sårbare.

En af de nye ejere af en ko Dulali Das.

”Der findes ingen ord, der kan udtrykke min og min families glæde. Min mand arbejder som daglejer, og jeg arbejder ekstra som daglejer ud over husarbejdet. Vi har to børn, Joy og Bappy. Det er ekstremt svært for os at skrabe penge sammen til at børnene kan komme i skole. Men vi vil virkelig have vores børn at få et bedre liv det, vi selv har fået, fordi det er frygteligt svært at overleve som daglejer.”

”Jeg er så taknemmelig for at I har valgt at give os en ko. Vi får en daglig indkomst, når vi sælger mælk, og jeg kan også give mine børn mælk til at drikke. De elsker mælk, men vi har ikke haft råd til at købe mælk til dem,” siger Dulali Das.

Shefali Hesada er enke på sjette år. Hun har to børn, og da hendes ægtefælle døde, begyndte hun at arbejde som daglejer. Men det giver ingen regelmæssig indkomst.

”Nogle gange kunne jeg få hjælp, men ikke nok til at tage mig af familien. Mine slægtninge har ikke råd til at hjælpe mig. Jeg var bekymret og spurgte mig selv, om mine børn også ville ende som daglejere. Men nu har Gud set til vores situation, og vi har fået en ko. Jeg beder om, at koen vil forblive sund og rask, og at den også får en kalv.”