Køb gaven, der både er sjov og opfylder en livsvigtig funktion! For 200 kroner kan du donere en ged til en fattig familie i Afrika og Bangladesh. Du kan give geden et navn – og vælge om du vil udskrive dit navnebevis selv eller få det tilsendt.

Køb din Ged online nu!   > Bestil indbetalingskort

CHILDREN’s Mission udfører gedeprojekter i blandt andet Mpongwe, Zambia, en region på 800 km2 med omkring 100.000 indbyggere. Geder købes, opdrættes og deles ud til fattige familier – i første omgang til dem, der passer forældreløse børn.

En ged kan producere op til 4 liter mælk hver dag – begrebet fattigmands ko er passende. Mælken er meget næringsrig og styrker immunforsvaret, noget som er meget vigtigt for børn, der er smittet af HIV/Aids.


Spørgsmål og svar om at købe og donere en ged

Spørgsmål og svar om at købe og donere en ged

Hvor meget koster en ged?
Svar: En ged koster 200 kroner

Hvor mange geder kan man bestille på en gang via hjemmesiden?
Alternativ 1: Bestilling og betaling via indbetalingskort.

Du kan i princippet bestille ligeså mange geder, du ønsker, men af administrative årsager har vi har sat en grænse på 10 pr. bestilling.

Alternativ 2: Bestilling og betaling via hjemmeside (med kreditkort).

Hvordan bliver geden delt ud?
CHILDREN’s Mission samarbejder med kirker, der er aktive i landdistrikterne. Kirkerne har lokal ekspertise og ved derfor, hvordan man håndterer gederne. Hver kirke tildeles en liste med gedenavne, samt penge til at købe og distribuere mellem 10 og 20 geder. En lokal koordinator har det overordnede ansvar og sørger for, at kirkerne opfylder deres opgave. Når distributionen er færdig, rapporterer kirkerne til koordinatoren, som arkiverer navnelisten med gedenavnene. Vi bruger navnelisterne som dokumentation i kontrol- og opfølgningsarbejdet. Vi kan derfor følge hver enkelt ged.

Hvor bliver gederne købt?
I videst mulig omfang købes gederne regionalt i de områder, hvor vi er aktive. Dermed undgår vi lange og smertefulde transporter. Vi køber bl.a. de gedekid, der avles af de familier, som allerede har modtaget geder. Dette gør, at vi kan forsyne en ny familie samtidigt med, at avlerfamilien får en ekstra indtægt til husholdningen.

Hvad gør familierne med gederne?
Det er op til den enkelte familie og husholdning at afgøre. Mange vælger at avle nye geder som familien kan sælge og dermed tjene ekstra penge til husholdningen. Andre vælger at malke gederne eller at slagte dem for at give familien mad på bordet. Dog er familierne bundet til ikke at slagte gederne, før de har avlet.

Hvordan afgør I hvilke familier, der skal have en ged?
Vores lokale samarbejdspartner vælger de familier, som opfylder kriterierne. Et grundlæggende krav er, at familien skal være dokumenteret fattig, og første prioritet er familier, der varetager forældreløse børn. Hver familie får to geder – på den måde skaber vi en forudsætning for senere avl.

Kan en familie få nye geder flere gange?
I undtagelsestilfælde. Geder kan blive udsat for slangebid, sygdomme eller dø af andre årsager. De enkelte omstændigheder undersøges, hvorefter familien kan bevilliges nye geder.

Går alle børn i skole?
En positiv effekt af gedeprojektet er, at de familier, der kan sælge sine gedekid, får den lille ekstra indtægt, der kræves for at have råd til at sætte deres børn i skole.

I hvilke lande uddeler I geder?
Hovedsageligt i Zambia, men på grund af projektets succes søger vi nu nye partnere i Afrika. Vi er allerede i gang i Malawi, Kenya og Uganda. Vi er også åbne for at etablere projektet i alle de andre lande, hvor CHILDREN’s Mission arbejder.

Hvordan kontrollerer I, at gederne rent faktisk bliver delt ud?
Vi opererer med flere kontrolforanstaltninger. Først og fremmest er vi meget grundige med vores valg af samarbejdspartnere. Disse skal opfylde en række kriterier, såsom aflevering af årlige regnskaber, der er godkendt af autoriserede revisorer og overholde forudbestemte rapporteringsprocedurer. Vi besøger selv vores partnere årligt og udfører ved den lejlighed stikprøver på både bogføring og arkiv. Desuden laver vi uanmeldte besøg hos familier som siges at have modtaget geder. I foråret 2010 udførte vi en gennemgang af projektet i Zambia.